Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

2226 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1543 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1469 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

581 LƯỢT XEM

7

Columbia University

Mỹ Mỹ

669 LƯỢT XEM

8

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

538 LƯỢT XEM

9

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3122 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

233 LƯỢT XEM

11

Yale University

Mỹ Mỹ

1102 LƯỢT XEM

12

Cornell University

Mỹ Mỹ

704 LƯỢT XEM

13
14

Paris-Saclay University

Pháp Pháp

16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2170 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

303 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

794 LƯỢT XEM

20

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1610 LƯỢT XEM