Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ

3841 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ

2788 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2979 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ

808 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc

4370 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ

2029 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ

805 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ

1224 LƯỢT XEM

11
12

Cornell University

Mỹ

1705 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ

1673 LƯỢT XEM

14
15

University of California San Diego

Mỹ

623 LƯỢT XEM

16

University of Pennsylvania

Mỹ

2125 LƯỢT XEM

17

UCL (University College London)

Anh Quốc

4294 LƯỢT XEM

18
19

ETH Zurich

Thụy Sĩ

2006 LƯỢT XEM

20

Washington University in St Louis

Mỹ

380 LƯỢT XEM