Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3653 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2624 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2894 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

797 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4529 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1922 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

738 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1166 LƯỢT XEM

11
12

Cornell University

Mỹ Mỹ

1666 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ Mỹ

1610 LƯỢT XEM

14
15

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

585 LƯỢT XEM

16

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1989 LƯỢT XEM

17

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4199 LƯỢT XEM

18
19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2030 LƯỢT XEM

20

Washington University in St Louis

Mỹ Mỹ

388 LƯỢT XEM