Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ

4189 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ

3019 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

3102 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ

1017 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc

4170 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ

2190 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ

946 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ

1273 LƯỢT XEM

11
12

Cornell University

Mỹ

1949 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ

1823 LƯỢT XEM

14
15

University of California San Diego

Mỹ

669 LƯỢT XEM

16

University of Pennsylvania

Mỹ

2307 LƯỢT XEM

17

UCL (University College London)

Anh Quốc

4121 LƯỢT XEM

18
19

ETH Zurich

Thụy Sĩ

1792 LƯỢT XEM

20

Washington University In St Louis

Mỹ

410 LƯỢT XEM