Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3544 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2233 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2341 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

803 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4191 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1542 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

688 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

915 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1356 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

1379 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3837 LƯỢT XEM

17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1549 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

519 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2159 LƯỢT XEM

20