Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

2068 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1102 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1606 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

602 LƯỢT XEM

7

Columbia University

Mỹ Mỹ

621 LƯỢT XEM

8

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

713 LƯỢT XEM

9

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

2925 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

311 LƯỢT XEM

11

Yale University

Mỹ Mỹ

834 LƯỢT XEM

12

Cornell University

Mỹ Mỹ

658 LƯỢT XEM

13
14

Paris-Saclay University

Pháp Pháp

16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2020 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

242 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

708 LƯỢT XEM

20

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1520 LƯỢT XEM