Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3636 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2147 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2318 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

853 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4205 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1494 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

728 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

916 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1349 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

1343 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3709 LƯỢT XEM

17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1487 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

457 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2187 LƯỢT XEM

20