Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3636 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2496 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2717 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

798 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4365 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1813 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

705 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1072 LƯỢT XEM

11
12

Cornell University

Mỹ Mỹ

1580 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ Mỹ

1543 LƯỢT XEM

14
15

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

581 LƯỢT XEM

16

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1765 LƯỢT XEM

17

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4137 LƯỢT XEM

18
19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2176 LƯỢT XEM

20

Washington University in St Louis

Mỹ Mỹ

400 LƯỢT XEM