Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3713 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2420 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2640 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

836 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4393 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1800 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

672 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1059 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1549 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

1599 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4195 LƯỢT XEM

16
17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1795 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

522 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2127 LƯỢT XEM

20