Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

2569 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1327 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1981 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

698 LƯỢT XEM

7

Columbia University

Mỹ Mỹ

769 LƯỢT XEM

8

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

976 LƯỢT XEM

9

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3529 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

461 LƯỢT XEM

11

Yale University

Mỹ Mỹ

906 LƯỢT XEM

12

Cornell University

Mỹ Mỹ

787 LƯỢT XEM

13
14

Paris-Saclay University

Pháp Pháp

16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2410 LƯỢT XEM

16
18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

254 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

852 LƯỢT XEM

20

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1698 LƯỢT XEM