Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ

4129 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ

2934 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

3040 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ

947 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc

4348 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ

2213 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ

909 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ

1263 LƯỢT XEM

11
12

Cornell University

Mỹ

1867 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ

1811 LƯỢT XEM

14
15

University of California San Diego

Mỹ

677 LƯỢT XEM

16

University of Pennsylvania

Mỹ

2336 LƯỢT XEM

17

UCL (University College London)

Anh Quốc

4258 LƯỢT XEM

18
19

ETH Zurich

Thụy Sĩ

1856 LƯỢT XEM

20

Washington University In St Louis

Mỹ

401 LƯỢT XEM