Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3828 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2179 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2463 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

903 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4417 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1418 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

919 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

872 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1404 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

1324 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3742 LƯỢT XEM

16
17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1437 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

432 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2190 LƯỢT XEM

20