Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

2879 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1573 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2235 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

789 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3921 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

933 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1121 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

604 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1051 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

831 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2744 LƯỢT XEM

17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

969 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

323 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1852 LƯỢT XEM

20