Bảng xếp hạng học thuật ARWU {0}

Academic Ranking of World Universities 2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

Harvard University

Mỹ Mỹ

3606 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1926 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2487 LƯỢT XEM

4
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

879 LƯỢT XEM

7

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4193 LƯỢT XEM

8

Columbia University

Mỹ Mỹ

1260 LƯỢT XEM

9

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1074 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

798 LƯỢT XEM

11
11

Yale University

Mỹ Mỹ

1286 LƯỢT XEM

13

Cornell University

Mỹ Mỹ

1127 LƯỢT XEM

14
15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3414 LƯỢT XEM

16
17

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1270 LƯỢT XEM

18

University of California San Diego

Mỹ Mỹ

409 LƯỢT XEM

19

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2104 LƯỢT XEM

20