COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 85

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 10 khóa học Kỹ thuật
1039
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 13 khóa học Kỹ thuật
712
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
22
Lượt xem
courses
Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
41
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Kỹ thuật
4572
Lượt xem
109
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 149

Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Kỹ thuật
901
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 14 khóa học Kỹ thuật
827
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Kỹ thuật
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1017
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Kỹ thuật
1140
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
1006
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Xem 7 khóa học Kỹ thuật
1211
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 3 khóa học Kỹ thuật
42
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close