Cẩm nang du học - Ebook các trường đại học

Cẩm nang du học của hơn 80 trường đại học quốc tế đến từ 10 quốc gia phổ biến như Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand,…

Để tải cẩm nang cho khóa học và địa điểm yêu thích của bạn, hãy lọc thông tin ở mục Tùy chỉnh tìm kiếm. Bạn có thể tải cẩm nang của nhiều trường cùng một lúc bằng việc lọc ngành học.

Các cẩm nang du học đầy ắp thông tin này chỉ duy nhất có tại Hotcourses Vietnam và hoàn toàn miễn phí các bạn nhé! .

Tất cả các quốc gia
Chọn bậc học
Glendale Community College

Glendale Community College

Mỹ

961 LƯỢT XEM

Student Catalog

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

31 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Plymouth University

Plymouth University

Anh Quốc

426 LƯỢT XEM

INTERNATIONAL STUDENT MINI GUIDE

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

353 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Centennial College

Centennial College

Canada

25580 LƯỢT XEM

Student Viewbook

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

1895 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
The University of Queensland

The University of Queensland

Úc

37940 LƯỢT XEM

4 NHẬN XÉT /

Student Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

1208 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Edith Cowan University (ECU)

Edith Cowan University (ECU)

Úc

3567 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

2018 International Course Guide

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

540 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Loughborough University

Loughborough University

Anh Quốc

827 LƯỢT XEM

Postgraduate Prospectus 2017

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

554 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

Anh Quốc

5134 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

2018 Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

673 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Northumbria University

Northumbria University

Anh Quốc

1290 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

356 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Western New England University

Western New England University

Mỹ

868 LƯỢT XEM

International Student Brochure

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

182 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Otago

University of Otago

New Zealand

6249 LƯỢT XEM

International Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

663 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ