The Australian National University

Úc Úc

2322 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Quốc gia Ôxtrâylia (ANU) là một trong các trường đại học hàng đầu Ôxtrâylia và nằm trong số các trường tốt nhất thế giới. Trường được Quốc hội Liên bang thành lập năm 1946 để đưa đất nước tiến lên và nâng cao vị thế quốc tế của Ôxtrâylia trong nghiên cứu và giáo dục chất lượng cao nhất. ANU là một trường nổi bật bởi sứ mệnh quốc gia, trọng tâm quốc tế và thành tích đầy ấn tượng về nghiên cứu và giáo dục cho sinh viên đại học và sau đại học. Các nhà nghiên cứu hàng đầu của trường chỉ đạo các chương trình giáo dục của trường và tạo nên các trải nghiệm học tập của ANU. Sinh viên tại ANU được hưởng lợi từ tỷ lệ giáo viên - sinh viên tuyệt vời và khía cạnh việc làm tuyệt vời. Họ được hưởng lợi từ việc giảng dạy chất lượng cao và đầy thách thức, các trang thiết bị hàng đầu và bầu không khí đại học của một trường nội trú.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Australian National University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

120 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

1.55% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

54

TỔNG ĐIỂM

70%

GIẢNG DẠY

49.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

96.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

47.8%

NGHIÊN CỨU

67.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

87.8%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

27

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

76

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$24,442

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$15,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$43,690

BẬC CAO HỌC

A$45,080

CRICOS

Mã trường 00120C

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học