COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 22 khóa học Khoa học Máy tính
1349
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính
10789
Lượt xem
274
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính
293
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính
7152
Lượt xem
121
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính
495
Lượt xem
15
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
227
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính
351
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
1923
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 14 khóa học Khoa học Máy tính
3066
Lượt xem
59
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính
1866
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
844
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính
693
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close