COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

McMaster University

Canada Canada

877 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 69

Tổng quan

Tổng quan

McMaster University được thành lập năm 1887 tại Toronto. Năm 1930, trường được chuyển từ Toronto tới Hamilton. Với truyền thống hơn 125 năm đào tạo, Đại học McMaster có hai cơ sở trong vùng, đặt tại Burlington, Waterloo, Niagara và trung tâm thành phố Hamilton. Trường cung cấp các chương trình hàng đầu trên khắp 6 khoa trực thuộc: Trường DeGroote chuyên Kinh doanh và Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nhân văn, Khoa học và khoa học xã hội. Trường đại học chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 92 quốc gia.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại McMaster University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

69

TỔNG ĐIỂM

67.5%

GIẢNG DẠY

46.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

83.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

99.5%

NGHIÊN CỨU

53.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

95.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

144

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

98

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$12,680

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,925

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$36,650

BẬC CAO HỌC

CAD$92,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!