Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Bảng xếp hạng đại học

Bảng xếp hạng đại học là một cách hữu hiệu để đánh giá chất lượng của một trường học ở một số lĩnh vực như nghiên cứu và triển vọng quốc tế. Chúng tôi liệt kê ba bảng xếp hạng quốc tế được công nhận rộng rãi nhất dưới đây để giúp bạn trong việc đưa ra lựa chọn/quyết định du học. Và lần đầu tiên bạn còn có thể xem và so sánh mức độ đa dạng của các trường đại học với Hotcourses Diversity Index (Chỉ số đa dạng). Lưu ý là bảng xếp hạng không phải là thước đo duy nhất mà chỉ là một trong những yếu tố góp phần giúp bạn đưa ra quyết định mà thôi.

Tư vấn du học