Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index (HDI), tạm dịch là Chỉ số đa dạng Hotcourses, xếp thứ tự các trường học dựa trên quy mô quốc tế của trường. Trường có sinh viên quốc tế tới từ nhiều quốc gia khác nhau hơn sẽ có xếp hạng hay chỉ số cao hơn. Sử dụng Feel at Home Index (tạm dịch Chỉ số Đồng hương), bạn có thể xem tỷ lệ sinh viên Việt Nam hiện đang học tại trường so với tổng số sinh viên quốc tế của trường.

HDI được tổng hợp dựa trên các nguồn dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ, Anh, Úc và New Zealand. Tìm hiểu về phương pháp thực hiện.

Lọc theo quốc gia
Chọn ngành học
Chọn bậc học
CHỈ SỐ ĐA DẠNG
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
1

University of Westminster, London

Anh Quốc Anh Quốc

1328 LƯỢT XEM

170 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
8582 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
2

Kingston University

Anh Quốc Anh Quốc

497 LƯỢT XEM

164 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
7256 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
3

City, University of London

Anh Quốc Anh Quốc

1228 LƯỢT XEM

163 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
10006 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
4

Middlesex University

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

389 LƯỢT XEM

163 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
8758 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
5

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2068 LƯỢT XEM

163 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
17543 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
6

Open University

Anh Quốc Anh Quốc

357 LƯỢT XEM

159 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
8263 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
7

University of Greenwich

Anh Quốc Anh Quốc

2031 LƯỢT XEM

159 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
7259 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
8

King's College London, University of London

Anh Quốc Anh Quốc

1376 LƯỢT XEM

158 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
11341 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
9
155 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
4645 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
10

Brunel University London

Anh Quốc Anh Quốc

1963 LƯỢT XEM

153 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
6146 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
11

Coventry University

Anh Quốc Anh Quốc

2 NHẬN XÉT

1761 LƯỢT XEM

153 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
12205 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
12
152 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
5604 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
13

Nottingham Trent University

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

4548 LƯỢT XEM

151 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
5188 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
14

Oxford Brookes University

Anh Quốc Anh Quốc

1301 LƯỢT XEM

149 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
4414 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
15

Anglia Ruskin University

Anh Quốc Anh Quốc

1714 LƯỢT XEM

149 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
5722 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
16
148 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
5342 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
17

University of East London

Anh Quốc Anh Quốc

1537 LƯỢT XEM

147 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
4102 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
18

London Metropolitan University

Anh Quốc Anh Quốc

1094 LƯỢT XEM

147 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
4856 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
19

University of Birmingham

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2551 LƯỢT XEM

147 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
8492 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
20

University of Sussex

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1012 LƯỢT XEM

147 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
5439 sinh viên quốc tế
Nguồn: HESA
Share
Hãy chia sẻ với bạn bè chỉ số hữu ích này nhé

Tư vấn du học