University of East London

Anh Quốc Anh Quốc

545 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Đông Luân Đôn là một trường đại học mới (được thành lập năm 1992). Trường có cơ sở Stratford và cơ sở Docklands. Tất cả các chương trình học được tổ chức trong 10 trường: Trường Kiến trúc & Nghệ thuật Hình ảnh, Trường Máy tính và Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Học tập từ xa và điện tử, Trường Giáo dục Cass, Trường Sau đại học, Trường Y tế và Khoa học Sinh, Trường Luật, Trường Tâm lý học, Trường Khoa học xã hội, Truyền thông và Văn hóa.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of East London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

147 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.29% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

801

TỔNG ĐIỂM

22.2%

GIẢNG DẠY

20.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.4%

NGHIÊN CỨU

14.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

32.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

751

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,287

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,110

BẬC CAO HỌC

£13,390

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!