Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Times Higher Education World University Rankings 2017-2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc

3717 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

3038 LƯỢT XEM

3

California Institute of Technology

Mỹ

1332 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ

3529 LƯỢT XEM

5
6

Harvard University

Mỹ

4836 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ

1276 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc

962 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ

1118 LƯỢT XEM

10

University of Pennsylvania

Mỹ

2290 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ

2229 LƯỢT XEM

13
14

Columbia University

Mỹ

2048 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc

3286 LƯỢT XEM

17

Duke University

Mỹ

831 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ

1598 LƯỢT XEM

20

Northwestern University

Mỹ

862 LƯỢT XEM