Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

2890 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1104 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2015 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

687 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1574 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

825 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

592 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

706 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

689 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1503 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

1995 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

603 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

2995 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

644 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

190 LƯỢT XEM