Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4210 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

721 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2344 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2160 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

848 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3619 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1359 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

913 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1298 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1475 LƯỢT XEM

13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2190 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3721 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1512 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

9095 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1346 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

595 LƯỢT XEM