Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}-{1}

Times Higher Education World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4545 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2864 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ Mỹ

2615 LƯỢT XEM

4
5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

733 LƯỢT XEM

6

Harvard University

Mỹ Mỹ

3632 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ Mỹ

802 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1587 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1223 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1151 LƯỢT XEM

11

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2017 LƯỢT XEM

12
12

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1957 LƯỢT XEM

14

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4224 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1892 LƯỢT XEM

17
18

Duke University

Mỹ Mỹ

802 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1669 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1618 LƯỢT XEM