Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4449 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

934 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2475 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2191 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

905 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3847 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1405 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

867 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1298 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1435 LƯỢT XEM

12
13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2190 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3736 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1414 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

8377 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1318 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

582 LƯỢT XEM