Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4075 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1141 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2363 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

1707 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

857 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3169 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1136 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

669 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1092 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1089 LƯỢT XEM

13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1956 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3004 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1074 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

5980 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

910 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

440 LƯỢT XEM