Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

2760 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1069 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

1945 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

606 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1397 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

800 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

563 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

652 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

673 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1459 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

1950 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

568 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

2774 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

628 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

187 LƯỢT XEM