Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}-{1}

Times Higher Education World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4353 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2727 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ Mỹ

2505 LƯỢT XEM

4
5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

700 LƯỢT XEM

6

Harvard University

Mỹ Mỹ

3628 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ Mỹ

799 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1544 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1285 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1072 LƯỢT XEM

11

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2165 LƯỢT XEM

12
12

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1775 LƯỢT XEM

14

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4130 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1825 LƯỢT XEM

17
18

Duke University

Mỹ Mỹ

726 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1589 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1461 LƯỢT XEM