Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3483 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1308 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2523 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

962 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1963 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

916 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

686 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

865 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

830 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1710 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2394 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

765 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

4238 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

776 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

280 LƯỢT XEM