Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4391 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

678 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2640 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2420 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

839 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3744 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1554 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1062 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1401 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1797 LƯỢT XEM

12
13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2146 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4186 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1809 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

9920 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1600 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

745 LƯỢT XEM