Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3911 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1121 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2231 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

1568 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

790 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

2867 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1052 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

597 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

982 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

963 LƯỢT XEM

13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1845 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2722 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

931 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

5526 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

829 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

370 LƯỢT XEM