Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3105 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1471 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2207 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

533 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1484 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1062 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

583 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

657 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

792 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1620 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2157 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

676 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

2784 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

698 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

192 LƯỢT XEM