Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

2910 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1101 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2055 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

706 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1603 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

836 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

599 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

714 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

707 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1519 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2021 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

617 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

3094 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

653 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

190 LƯỢT XEM