Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

2991 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1310 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2086 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

588 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1433 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

920 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

573 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

652 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

759 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1583 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2045 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

566 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

2831 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

691 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

190 LƯỢT XEM