Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2020-2021

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3488 LƯỢT XEM

2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1318 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

2524 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

968 LƯỢT XEM

5
6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1966 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

908 LƯỢT XEM

9

Princeton University

Mỹ Mỹ

687 LƯỢT XEM

10

The University of Chicago

Mỹ Mỹ

11

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

872 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

834 LƯỢT XEM

14

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1694 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2401 LƯỢT XEM

17

Columbia University

Mỹ Mỹ

762 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

4241 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

779 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

285 LƯỢT XEM