Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4453 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1059 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2617 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2167 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

924 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3902 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1394 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

863 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1323 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1396 LƯỢT XEM

12
13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2160 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3712 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1421 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

7952 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1278 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

568 LƯỢT XEM