Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4162 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

685 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2348 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2226 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

799 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3535 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1368 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

910 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1283 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1552 LƯỢT XEM

13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2152 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3831 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1539 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

9416 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1389 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

608 LƯỢT XEM