Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Times Higher Education World University Rankings 2017-2018

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc

3450 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2886 LƯỢT XEM

3

California Institute of Technology

Mỹ

1212 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ

3373 LƯỢT XEM

5
6

Harvard University

Mỹ

4344 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ

1234 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc

837 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ

1065 LƯỢT XEM

10

University of Pennsylvania

Mỹ

2274 LƯỢT XEM

12

Yale University

Mỹ

2149 LƯỢT XEM

13
14

Columbia University

Mỹ

2039 LƯỢT XEM

15
16

UCL (University College London)

Anh Quốc

3039 LƯỢT XEM

17

Duke University

Mỹ

811 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ

1668 LƯỢT XEM

20

Northwestern University

Mỹ

820 LƯỢT XEM