Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2021-2022

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3075 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

392 LƯỢT XEM

2

Harvard University

Mỹ Mỹ

2258 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

1904 LƯỢT XEM

5
5

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1377 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ Mỹ

550 LƯỢT XEM

9

Yale University

Mỹ Mỹ

1342 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

176 LƯỢT XEM

11

Columbia University

Mỹ Mỹ

835 LƯỢT XEM

12

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

599 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

781 LƯỢT XEM

15

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1789 LƯỢT XEM

16

Peking University

Trung Quốc Trung Quốc

891 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

1819 LƯỢT XEM

18

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2198 LƯỢT XEM

18

University of Toronto

Canada Canada

2786 LƯỢT XEM

20