Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4393 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

672 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2640 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2420 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

836 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3713 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1549 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1059 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1390 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1795 LƯỢT XEM

12
13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2127 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4195 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1800 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

9950 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1599 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

742 LƯỢT XEM