Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}

Times Higher Education World University Rankings 2019-2020

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4363 LƯỢT XEM

2

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1058 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2565 LƯỢT XEM

4

Stanford University

Mỹ Mỹ

2117 LƯỢT XEM

5
6

Princeton University

Mỹ Mỹ

922 LƯỢT XEM

7

Harvard University

Mỹ Mỹ

3763 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1373 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

847 LƯỢT XEM

10

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1305 LƯỢT XEM

11

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1370 LƯỢT XEM

12
13

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2137 LƯỢT XEM

15

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3658 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1392 LƯỢT XEM

17
18

University of Toronto

Canada Canada

7752 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1232 LƯỢT XEM

20

Duke University

Mỹ Mỹ

555 LƯỢT XEM