Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}-{1}

Times Higher Education World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4376 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2719 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ Mỹ

2453 LƯỢT XEM

4
5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

682 LƯỢT XEM

6

Harvard University

Mỹ Mỹ

3592 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ Mỹ

788 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1523 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1315 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1054 LƯỢT XEM

11

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2096 LƯỢT XEM

12
12

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1760 LƯỢT XEM

14

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4104 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1791 LƯỢT XEM

17
18

Duke University

Mỹ Mỹ

719 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1545 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1386 LƯỢT XEM