Cornell University

Mỹ Mỹ

1030 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 19

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Cornell (Cornell University) là một trường tư nhân chất lượng, thành viên của Ivy League/Ancient Eight. Trường thành lập năm 1865 ở Ithaca, New York. Hiện có 20,833 sinh viên theo học tại các trường. Đại học Cornell cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, J.D., M.D và D.V.M. Trường gồm 7 đơn vị đại học và 4 đơn vị sau đại học cũng như chuyên môn tại Ithaca, 2 đơn vị sau đại học và chuyên ngành y học ở New York và Doha, Qatar.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Cornell University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

125 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.5% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

19

TỔNG ĐIỂM

85.1%

GIẢNG DẠY

79.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

73.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.1%

NGHIÊN CỨU

86%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96.6%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

14

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

13

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,246

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,152

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$56,550

BẬC CAO HỌC

US$31,950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!