Massachusetts Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1905 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 5

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) được thành lập năm 1865, nằm dọc theo phía Cambridge của lưu vực sông Charles. MIT được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường/cao đẳng New England. Những trường trực thuộc học viện cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau bao gồm: kiến trúc & quy hoạch; kỹ thuật; nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội; quản lý Sloan, khoa học; khoa học & y tế Whitaker. MIT có 6 ký túc xá chu cấp chỗ ở cho sinh viên.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Massachusetts Institute of Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

125 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.54% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

5

TỔNG ĐIỂM

93.6%

GIẢNG DẠY

90.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

89%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

86.9%

NGHIÊN CỨU

92.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

99.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

1

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

4

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,710

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,430

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$53,450

BẬC CAO HỌC

US$53,450

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!