California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1097 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 2

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ California (California Institute Of Technology) được thành lập năm 1891 tại California với khoảng 2,100 sinh viên theo học. Chương trình đào tạo được chia thành những mảng khác nhau như sinh học, hóa học & công nghệ hóa học, kỹ thuật và khoa học ứng dụng, khoa học địa chất & hành tinh, khoa học xã hội & nhân văn, toán, vật lý, thiên văn học, các khóa học chuyên ngành. Văn phòng nhà trường đảm bảo chỗ ở cho sinh viên đại học và tất cả cử nhân năm đầu tiên.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California Institute of Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

64 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.6% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

2

TỔNG ĐIỂM

94.5%

GIẢNG DẠY

92.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

82.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

88%

NGHIÊN CỨU

97.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

5

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

9

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,644

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,615

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$52,506

BẬC CAO HỌC

US$52,506

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!