Yale University

Mỹ Mỹ

836 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 8

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Yale (Yale University) là một trong những thành viên của Ivy League. Trường tư nhân thành lập vào năm 1701 ở New Haven, Connecticut. Đại học Yale bao gồm 3 bộ phận chính: Cao đẳngYale (đào tạo đại học), Trường đại học Nghệ thuật và Khoa học, và các trường đào tạo chuyên ngành. Đại học Yale tổ chức khóa học và nghiên cứu thông qua 11 trường: nghệ thuật và khoa học, thần học, lâm nghiệp và nghiên cứu môi trường, pháp luật, quản lý, y học, điều dưỡng, và 4 trường nghệ thuật: kiến trúc, nghệ thuật, kịch, và âm nhạc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Yale University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

120 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.79% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

8

TỔNG ĐIỂM

91.6%

GIẢNG DẠY

91.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

68.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

56.1%

NGHIÊN CỨU

93.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

17

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

11

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$20,300

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$55,500

BẬC CAO HỌC

US$45,160

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!