Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2419 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3738 LƯỢT XEM

4

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4390 LƯỢT XEM

5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

672 LƯỢT XEM

6

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2141 LƯỢT XEM

7

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2661 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4191 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1402 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1067 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

845 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1605 LƯỢT XEM

15

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1784 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

5264 LƯỢT XEM

17

Yale University

Mỹ Mỹ

1556 LƯỢT XEM

18

Columbia University

Mỹ Mỹ

1808 LƯỢT XEM

18

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1326 LƯỢT XEM

20

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

3129 LƯỢT XEM