Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2147 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3636 LƯỢT XEM

4

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4205 LƯỢT XEM

5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

728 LƯỢT XEM

6

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2187 LƯỢT XEM

7

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2318 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3709 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1290 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

916 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

853 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1343 LƯỢT XEM

15

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1487 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

5269 LƯỢT XEM

17

Yale University

Mỹ Mỹ

1349 LƯỢT XEM

18

Columbia University

Mỹ Mỹ

1494 LƯỢT XEM

18

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1270 LƯỢT XEM

20

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

2482 LƯỢT XEM