Bảng xếp hạng QS {0}/{1}

QS World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2624 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3653 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

738 LƯỢT XEM

5

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4529 LƯỢT XEM

6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2894 LƯỢT XEM

7

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2030 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1213 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1166 LƯỢT XEM

10

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4199 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

797 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1666 LƯỢT XEM

15

Yale University

Mỹ Mỹ

1610 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1922 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

4303 LƯỢT XEM

18

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

3220 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1989 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1642 LƯỢT XEM