Bảng xếp hạng QS {0}/{1}

QS World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ

2934 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ

4129 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ

909 LƯỢT XEM

5

University of Oxford

Anh Quốc

4348 LƯỢT XEM

6

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

3040 LƯỢT XEM

7

ETH Zurich

Thụy Sĩ

1856 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc

1177 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ

1263 LƯỢT XEM

10

UCL (University College London)

Anh Quốc

4258 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ

947 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ

1867 LƯỢT XEM

15

Yale University

Mỹ

1811 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ

2213 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc

2790 LƯỢT XEM

18

University of Edinburgh

Anh Quốc

3209 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ

2336 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ

1652 LƯỢT XEM