Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

1788 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3412 LƯỢT XEM

4

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4118 LƯỢT XEM

5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

1095 LƯỢT XEM

6

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1996 LƯỢT XEM

7

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2449 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3260 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1175 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

762 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

874 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1065 LƯỢT XEM

15

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1197 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

4378 LƯỢT XEM

17

Yale University

Mỹ Mỹ

1208 LƯỢT XEM

18

Columbia University

Mỹ Mỹ

1194 LƯỢT XEM

18

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1198 LƯỢT XEM

20

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

1925 LƯỢT XEM