Bảng xếp hạng QS {0}/{1}

QS World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2496 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3636 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

705 LƯỢT XEM

5

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4365 LƯỢT XEM

6

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2717 LƯỢT XEM

7

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2176 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1282 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1072 LƯỢT XEM

10

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4137 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

798 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1580 LƯỢT XEM

15

Yale University

Mỹ Mỹ

1543 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1813 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

5056 LƯỢT XEM

18

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

3272 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1765 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1447 LƯỢT XEM