Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2022

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

3119 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ Mỹ

1965 LƯỢT XEM

3

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

1329 LƯỢT XEM

5

Harvard University

Mỹ Mỹ

2257 LƯỢT XEM

6

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

391 LƯỢT XEM

7

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

582 LƯỢT XEM

8

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1837 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

2199 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

179 LƯỢT XEM

13

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

753 LƯỢT XEM

14

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

296 LƯỢT XEM

14

Yale University

Mỹ Mỹ

1416 LƯỢT XEM

16

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

1025 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

1735 LƯỢT XEM

18

Peking University

Trung Quốc Trung Quốc

842 LƯỢT XEM

19

Columbia University

Mỹ Mỹ

834 LƯỢT XEM

20

Princeton University

Mỹ Mỹ

558 LƯỢT XEM