Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2227 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3532 LƯỢT XEM

4

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4175 LƯỢT XEM

5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

686 LƯỢT XEM

6

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2153 LƯỢT XEM

7

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2353 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3828 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1284 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

909 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

802 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1390 LƯỢT XEM

15

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1556 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

5320 LƯỢT XEM

17

Yale University

Mỹ Mỹ

1366 LƯỢT XEM

18

Columbia University

Mỹ Mỹ

1537 LƯỢT XEM

18

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1257 LƯỢT XEM

20

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

2601 LƯỢT XEM