Bảng xếp hạng QS {0}/{1}

QS World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ

3004 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ

4180 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ

944 LƯỢT XEM

5

University of Oxford

Anh Quốc

4159 LƯỢT XEM

6

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

3074 LƯỢT XEM

7

ETH Zurich

Thụy Sĩ

1788 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc

1123 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ

1262 LƯỢT XEM

10

UCL (University College London)

Anh Quốc

4106 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ

1003 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ

1937 LƯỢT XEM

15

Yale University

Mỹ

1817 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ

2199 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc

2179 LƯỢT XEM

18

University of Edinburgh

Anh Quốc

3155 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ

2304 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ

1589 LƯỢT XEM