Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2020

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ Mỹ

2191 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ Mỹ

3847 LƯỢT XEM

4

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4449 LƯỢT XEM

5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

934 LƯỢT XEM

6

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2190 LƯỢT XEM

7

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2475 LƯỢT XEM

8

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

3736 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1298 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

867 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ Mỹ

905 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ Mỹ

1318 LƯỢT XEM

15

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1435 LƯỢT XEM

16

Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

5141 LƯỢT XEM

17

Yale University

Mỹ Mỹ

1405 LƯỢT XEM

18

Columbia University

Mỹ Mỹ

1414 LƯỢT XEM

18

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1332 LƯỢT XEM

20

University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

2351 LƯỢT XEM