Bảng xếp hạng QS {0}/{1}

QS World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1
2

Stanford University

Mỹ

2788 LƯỢT XEM

3

Harvard University

Mỹ

3841 LƯỢT XEM

4

California Institute of Technology

Mỹ

805 LƯỢT XEM

5

University of Oxford

Anh Quốc

4370 LƯỢT XEM

6

University of Cambridge

Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2979 LƯỢT XEM

7

ETH Zurich

Thụy Sĩ

2006 LƯỢT XEM

8

Imperial College London

Anh Quốc

1189 LƯỢT XEM

9

University of Chicago

Mỹ

1224 LƯỢT XEM

10

UCL (University College London)

Anh Quốc

4294 LƯỢT XEM

13

Princeton University

Mỹ

808 LƯỢT XEM

14

Cornell University

Mỹ

1705 LƯỢT XEM

15

Yale University

Mỹ

1673 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ

2029 LƯỢT XEM

17

Tsinghua University

Trung Quốc

3663 LƯỢT XEM

18

University of Edinburgh

Anh Quốc

3273 LƯỢT XEM

19

University of Pennsylvania

Mỹ

2125 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ

1663 LƯỢT XEM