Tsinghua University

Trung Quốc Trung Quốc

3003 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 20

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập vào năm 1911, Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) là trường đại học hàng đầu có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường có 19 trường chuyên khoa và 55 khoa ngành. Hiện trường có khoảng 33,000 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 2,600 sinh viên quốc tế. Tsinghua University có các chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thuộc các ngành như Kiến trúc, Kỹ xư Xây dựng, Khoa học Thông tin, Báo chí và Truyền thông, Chính sách công ở cả bậc Cử nhân và Thạc sĩ. Trường có cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tsinghua University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

20

TỔNG ĐIỂM

84.8%

GIẢNG DẠY

87.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

51.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

100%

NGHIÊN CỨU

94.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

78.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

15

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

29

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥53,400

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

¥29,648

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

¥54,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!