University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

769 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 13

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania), thành lập năm 1740, được đặt tại Philadelphia, Pennsylvania. Trường hiện có khoảng 24.107 sinh viên hiện đang theo học chương trình đại học và sau đại học/chuyên nghiệp. Trường cung cấp các chương trình khác nhau thông qua các chuyên khoa chính, cụ thể là: truyền thông, Giáo dục, Luật học, Nghệ thuật & Khoa học, nha khoa, thiết kế, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học, Y khoa, Điều dưỡng, Chính sách và thực hành, Thú y, và kinh doanh.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Pennsylvania

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Pennsylvania

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

131 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.28% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

13

TỔNG ĐIỂM

88.9%

GIẢNG DẠY

85.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

66.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

77.9%

NGHIÊN CỨU

89.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

98.1%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

13

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

15

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,058

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$51,156

BẬC CAO HỌC

US$43,640

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!