The University of Hong Kong

Hồng Kông Hồng Kông

2494 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Hong Kong

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2019
Nguồn: THE

35

TỔNG ĐIỂM

75.9%

GIẢNG DẠY

69.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

98.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

59.7%

NGHIÊN CỨU

77.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

76.6%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

25

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$40,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$18,992

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$171,000

BẬC CAO HỌC

HK$161,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!