University of Oxford

Anh Quốc

3618 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 1

Tổng quan

Tổng quan

Mặc dù ngày thành lập chính xác vẫn chưa được biết rõ, Đại học Oxford có thể bắt đầu từ cuối thế kỷ 11. Trường nằm tại Quảng trường Wellington, Oxford và có gần 20.000 sinh viên. Có 4 ngành học thuật trong trường: Nhân văn, Y học, Khoa học Toán, Vật lý & Khoa học cuộc sống, và Khoa học xã hội. Một số môn học được giảng dạy gồm khoa học, hóa sinh, máy tính, nghiên cứu chim, khoa học cơ khí, nghiên cứu Hồi giáo, vật liệu, toán học, v.vv...
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Oxford

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

140 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.3% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

1

TỔNG ĐIỂM

94.3%

GIẢNG DẠY

86.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

95%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

63.7%

NGHIÊN CỨU

99.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

99.1%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

6

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

7

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£17,649

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,425

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£23,890

BẬC CAO HỌC

£20,050

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!