Princeton University

Mỹ Mỹ

859 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 6

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Princeton (Princeton University) là trường nghiên cứu tư thục tại Princeton, New Jersey. Học viện được thành lập năm 1746 dưới tên gọi cao đẳng New Jersey. Ngày nay, trường có gần 7,145 sinh viên đại học & cao học. Sinh viên đại học được cấp bằng cử nhân nghệ thuật hoặc khoa học trong những lĩnh vực khác nhau. Trường Graduate cấp bằng tiên tiến về nhân văn, khoa học xã hội, khoa học chung, kỹ thuật. Ph.D có thể theo đuổi các nghiên cứu trong một loạt chương trình toán học, khoa học địa chất, triết học, tôn giáo, xã hội học, vật lý, âm nhạc, ngôn ngữ & văn học & lịch sử của Hy Lạp và La Mã cổ đại, tâm lý học

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Princeton University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

109 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.71% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

6

TỔNG ĐIỂM

93.2%

GIẢNG DẠY

90.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

81.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

58.6%

NGHIÊN CỨU

96.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

98.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

13

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

6

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,910

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,090

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$51,870

BẬC CAO HỌC

US$51,870

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!