Columbia University

Mỹ Mỹ

834 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 11

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Columbia (Columbia University) được thành lập năm 1754 dưới tên gọi cao đẳng Kings, có trụ sở tại New York. Trường bao gồm 2 cơ sở chính ở gần Morningside Heights và Washington Heights. Học viện hoạt động trong 3 trường đại học, 13 trường cao học & chuyên ngành, 1 trường giáo dục thường xuyên. Việc nghiên cứu được tiến hành trong những lĩnh vực như y, khoa học, nghệ thuật & nhân văn. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong chuyên ngành về khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, y, báo chí, công tác xã hội, luật, điều dưỡng, y tế công cộng

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Columbia University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

145 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.26% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

11

TỔNG ĐIỂM

89.6%

GIẢNG DẠY

87.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

79.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

48%

NGHIÊN CỨU

89.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

19

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

8

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,644

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$58,720

BẬC CAO HỌC

US$48,320

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học