University of Alberta

Canada

19522 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Tổng quan

Tổng quan

University of Alberta liên tục được xếp hạng cao trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Nhà trường cung cấp hơn 250 chương trình đại học, 170 chương trình sau đại học và tổ chức hơn 450 các hoạt động nhóm họp, câu lạc bộ dành cho sinh viên. Trong số 4 khu học xá của trường, khu Saint-Jean dành riêng cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp, chuyên các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, giáo dục, kỹ thuật (năm đầu tiên), khoa học, y tá, và bảo tồn và khoa học môi trường. Đại học Alberta có một cộng đồng cựu sinh viên quốc tế lớn mạnh.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Alberta

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

132

TỔNG ĐIỂM

58.5%

GIẢNG DẠY

47.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

86.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

59.2%

NGHIÊN CỨU

48.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

73%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

109

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$9,057

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,557

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$21,010

BẬC CAO HỌC

CAD$10,260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!