Murdoch University

Úc Úc

619 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học công lập Murdoch (Murdoch University) ban đầu được thành lập như là một tổ chức nghiên cứu chuyên ngành, nhưng hiện tại đã đa dạng hóa các lĩnh vực giáo dục và học thuật. Trường nằm ở Perth, Tây Úc và có ba cơ sở tại Murdoch, Rockingham và Peel. Hiện nay có khoảng 15.000 sinh viên theo học tại trường trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Các chương trình nghiên cứu của tường rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực như Luật, Kỹ thuật, IT, Công nghệ sinh học, Nghiên cứu Truyền thông và Kinh doanh. Trường đại học này cũng có khoa Báo chí và khoa thú y được đăt tại Tây Úc cùng với Viện Công nghệ và Đại học Murdoch, nơi cung cấp các khóa học bằng tốt nghiệp và giáo dục trung học cao hơn.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Murdoch University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

82 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

1.08% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

19.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

92.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

44.4%

NGHIÊN CỨU

26.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

54.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

571

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$26,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$29,060

BẬC CAO HỌC

A$28,170

CRICOS

Mã trường 00125J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!