Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2862
Lượt xem
36
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1578
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2245
Lượt xem
62
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 14 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2196
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
315
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
686
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1821
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 143

Có khóa học dự bị
Xem 16 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
4405
Lượt xem
90
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 8 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1105
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học dự bị
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2149
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 27 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1928
Lượt xem
32
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1706
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học