Simon Fraser University

Canada Canada

1400 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

Simon Fraser University (SFU)  là một trường đại học nghiên cứu công lập với các học xá chính ở Burnaby Mountain và các khu học xá vệ tinh ở Downtown Vancouver và Surrey. Trường cung cấp hơn 100 chương trình đào tạo, thuộc 8 khoa khác nhau là Khoa học ứng dụng; Nghệ thuật; Khoa Học Xã Hội; Kinh doanh; Nghệ thuật; Công nghệ; Khoa học và Khoa học sức khỏe. SFU liên tục được xếp hạng cao trong số các trường đại học toàn diện hàng đầu của Canada và là một trong những cái tên có mặt trong bảng xếp hạng top 100 trường Đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Simon Fraser University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.0%

GIẢNG DẠY

25.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

91.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

47.3%

NGHIÊN CỨU

34.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

323

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$53,770

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!