COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 189

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 33 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1426
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
425
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 31 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
5791
Lượt xem
130
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 34 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
3846
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 36 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1661
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 124

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 42 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1752
Lượt xem
30
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1761
Lượt xem
59
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1804
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
452
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 43 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
697
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 162

Có khóa học tiếng Anh
Xem 50 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
5969
Lượt xem
89
Yêu thích
courses
Xem 13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
846
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close