13 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 33 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2387
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
63
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
4307
Lượt xem
54
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2193
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 15 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1584
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
837
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
797
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
343
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
285
Lượt xem
3
Yêu thích
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm