University College Cork

Ireland Ireland

650 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University College Cork

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

24.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

81.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

44.5%

NGHIÊN CỨU

23.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

310

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,500

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€17,000

BẬC CAO HỌC

€14,960

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!