University College Cork

Ireland Ireland

923 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University College Cork

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44%

GIẢNG DẠY

25.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

80.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49.9%

NGHIÊN CỨU

28.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

68.9%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

338

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€15,120

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€16,830

BẬC CAO HỌC

€14,910

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!