University of Brighton

Anh Quốc

3852 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Brighton là một cộng đồng học thuật đang phát triển với khoảng 21.000 sinh viên và là một trường đại học thực sự có tính quốc tế. Trong năm học 2007-2008, trường có xấp xỉ 1.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia trên khắp thế giới và một số lượng tương tự sinh viên thuộc Liêm minh châu Âu đang theo học tại các cơ sở ở Brighton, Eastbourne và Hastings. Nhiều cán bộ nhân viên là người nước ngoài hoặc đã giảng dạy ở nước ngoài và một số khóa học được tổ chức có chủ đề quốc tế kết hợp với các nghiên cứu tình huống, sắp xếp việc làm và các cơ hội du học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Brighton

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

139 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

1.14% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

21.5%

GIẢNG DẠY

18.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

69.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

32.7%

NGHIÊN CỨU

12.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

39.3%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,760

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£14,170

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!