Stony Brook University

Mỹ Mỹ

155 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học New York ở Stony Brook (State University of New York at Stony Brook) được thành lập năm 1957 tại Stony Brook, New York. Bên cạnh các trường cao đẳng trực thuộc: khoa học và nghệ thuật, kinh doanh, khoa học ứng dụng và kỹ thuật thì đại học New York ở Stony Brook còn chia thành những trường về nha khoa, công nghệ y khoa & quản lý, báo chí, hàng hải & khoa học khí quyển, y khoa, điều dưỡng, phát triển chuyên môn, phúc lợi xã hội. Chuyên ngành phổ biến được giảng dạy là sinh học, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, kinh tế, Tiếng Anh, khoa học y tế, lịch sử, tâm lý học, khoa học chính trị, xã hội học. Hiện tại, trường có 23,997 sinh viên theo học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Stony Brook University

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Stony Brook University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

117 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.75% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

34.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

71.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.1%

NGHIÊN CỨU

23.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

359

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,390

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,090

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$23,580

BẬC CAO HỌC

US$22,210

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!