Mount Royal University

Canada Canada

1268 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Mount Royal University nằm ở Calgary, Alberta. Tháng 9 năm 1911, trường bắt đầu tiếp đón đợt sinh viên đầu tiên chỉ với 179 người. Đến nay trường đã phát triển về quy mô và hiện có trên 12.000 sinh viên đang theo học các chương trình đại học, chương trình cấp văn bằng, chứng chỉ. Cử nhân Thiết kế nội thất, Cử nhân Hộ sinh và Cử nhân Khoa học về tế bào và sinh học phân tử là ba ngành học nổi tiếng của trường. Trung tâm Mah Roderick chuyên các chương trình đào tạo thường xuyên được nhận được chứng nhận vàng cho hai ngành Lãnh đạo về Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED).
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Mount Royal University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10,216

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$8,320

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$21,900

HỌC NGHỀ

CAD$21900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!