Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

44 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The Australian National University

australia

4718

50

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Administrative and Big Data for Policy Analysis

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$46,680.00 (778,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Information Technology

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Data Analysis and Interpretation

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in ANU College of Engineering and Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Escape from Excel: Data Wrangling and Visualisation in the Health and Environmental Sciences using R

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Flexible Double Degree - Engineering and Advanced Computing (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 19 Tháng Hai 2024, 22 Tháng Bảy 2024

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Australian National University

Các sinh viên đa dạng và tài năng học tập trong các lớp học nhỏ với các học giả hàng đầu thế giới tại Australian National University (ANU) ở Canberra.

  • Trường đại học #1 tại Úc (QS World University Rankings 2023)
  • Trường đại học #30 thế giới (QS World University Rankings)
  • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất ở Úc

Tư vấn du học