The University of Western Australia (UWA)

Úc

2 NHẬN XÉT

8672 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 111

Tổng quan

Tổng quan

The University of Western Australia was established in 1911 and is a part of the elite G8 institutions. The main campus is located alongside the Swan river in Perth. The other centres are at Albany and Kalgoorlie in Western Australia and a Centre for Rural Health in Geraldton. UWA operates a number of separate research centres like the Centre for Oil & Gas, Centre for Forensic Science and the Crime Research Centre. The university awards PhDs and professional doctorates, masters degrees, graduate diploma courses and graduate certificates, besides undergraduate degrees.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Western Australia (UWA)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

107 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

1.27% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

111

TỔNG ĐIỂM

59.3%

GIẢNG DẠY

33.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

91.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

54.5%

NGHIÊN CỨU

46.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

90.6%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

93

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

91

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$22035

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$16965

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$35960

BẬC CAO HỌC

A$39180

CRICOS

Mã trường 00126G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Trải nghiệm tổng thể

100% người nhận xét giới thiệu trường The University of Western Australia (UWA)

Khâu xét tuyển và nhập học

Học phí và học bổng

Trải nghiệm học tập

Trải nghiệm sống

Triển vọng nghề nghiệp

Viết nhận xét

Nếu bạn đang học hoặc đã học xong thì hãy giúp đỡ các sinh viên tương lai bằng việc chia sẻ kinh nghiệm của bạn.

Tất cả các nhận xét

(2 nhận xét)

1 sao

0

2 sao

0

3 sao

0

4 sao

100%
2

5 sao

0
Nguyen, Việt Nam 4

Cuộc sống tốt

Tại đây, bên cạnh việc học tập, mình còn làm quen được với rất nhiều người bạn mới. Đó là cách mình tận hưởng cuộc sống đại học. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự gắn bó với khóa học mình đã chọn.

Tại đây, bên cạnh việc học tập, mình còn làm quen được với rất nhiều người bạn mới. Đó là cách mình tận hưởng cuộc sống đại học. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự gắn bó với khóa học mình đã chọn.

Tran, Việt Nam 4

Học chăm chỉ

Mình thích học tập tại đây bởi khá thoải mái. Trước khi đến đây, bạn cần đảm bảo đã tìm được nhà trọ.

Mình thích học tập tại đây bởi khá thoải mái. Trước khi đến đây, bạn cần đảm bảo đã tìm được nhà trọ.