COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 195

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Đào tạo giáo viên
3726
Lượt xem
87
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Đào tạo giáo viên
414
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
555
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 15 khóa học Đào tạo giáo viên
657
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
2191
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Đào tạo giáo viên
4807
Lượt xem
110
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Đào tạo giáo viên
2193
Lượt xem
48
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
1082
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
9
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
1799
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Xem 9 khóa học Đào tạo giáo viên
715
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Đào tạo giáo viên
727
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close