COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
274
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
9045
Lượt xem
178
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
3317
Lượt xem
74
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
1346
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
781
Lượt xem
10
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
849
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
1772
Lượt xem
46
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
823
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
209
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
4353
Lượt xem
90
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
6390
Lượt xem
119
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Giáo Dục
3064
Lượt xem
60
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Công Nghệ Giáo Dục

Lọc kết quả tìm kiếm

close