COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Đào tạo giáo viên
1051
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 9 khóa học Đào tạo giáo viên
5821
Lượt xem
84
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 13 khóa học Đào tạo giáo viên
2158
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Đào tạo giáo viên
1472
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
544
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
3903
Lượt xem
67
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
1770
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
3792
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Đào tạo giáo viên
1082
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
1698
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
933
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Đào tạo giáo viên
747
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close