Lakehead University

Canada

7547 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Lakehead University, được thành lập vào năm 1965, là một trường đại học nghiên cứu công lập với các cơ sở ở Thunder Bay và Orillia, Ontario, Canada. Trường cung cấp các chương trình về Nhân chủng học; Tin sinh học; Sinh học; Hóa học; Khoa Học Máy Tính; Địa lý và Truyền thông.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Lakehead University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10,702

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$22,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!