COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
1635
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 35 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
13074
Lượt xem
127
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
699
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
1658
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
198
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 9 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
2605
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
684
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
First Nations University of Canada

First Nations University of Canada

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh
15
Lượt xem
1
Yêu thích
Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh
98
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông
1416
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

Các khóa học Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông khác tại Bắc Mỹ

Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Giảng Dạy Tại Trung Học Phổ Thông

Lọc kết quả tìm kiếm

close