COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
1067
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 192

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
5103
Lượt xem
105
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
10456
Lượt xem
150
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
2274
Lượt xem
61
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
3248
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
653
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
48
Lượt xem
courses
Asia e University

Asia e University

MALAYSIA Malaysia
30
Lượt xem
Xem 1 khóa học Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học
155
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Kiểm Tra / Đánh Giá Quá Trình Học

Lọc kết quả tìm kiếm

close