COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
207
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
219
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
2558
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
567
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
University of Connecticut

University of Connecticut

USA Mỹ

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
236
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
2818
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Xem 5 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
451
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
95
Lượt xem
courses
Open University Malaysia (OUM)

Open University Malaysia (OUM)

MALAYSIA Malaysia
392
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 7

Xem 1 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
3158
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
198
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 4

Xem 1 khóa học Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo
1695
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Thiết Kế Học Tập/ Đào Tạo

Lọc kết quả tìm kiếm

close