Wayne State University

Mỹ Mỹ

54 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Wayne (Wayne State University) được thành lập năm 1933 và sáp nhập với một vài trường/cao đẳng. Đây là học viện nghiên cứu công lập tại Detroit, Michigan. Trường có gần 33,000 sinh viên theo học. Đại học Wayne cung cấp khoá học thông qua các trường/cao đẳng như sư phạm, kỹ thuật, sức khoẻ, biểu diễn, nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật tự do & khoa học, khoa học thông tin & thư viện, điều dưỡng, dược & khoa học y tế, cao đẳng Honors, công tác xã hội, quản trị kinh doanh, trường Graduate, luật, y.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Wayne State University

 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wayne State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

68 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.65% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

43.6%

GIẢNG DẠY

33.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

37.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

48.1%

NGHIÊN CỨU

18.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

81.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

477

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,870

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$21,520

BẬC CAO HỌC

US$26,900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!