COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
229
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
2922
Lượt xem
59
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
1988
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
995
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
464
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
2753
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
1716
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
1365
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
1199
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
162
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
147
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo
1
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Các Kỹ Năng/ Phương Pháp Giảng Dạy / Đào Tạo

Lọc kết quả tìm kiếm

close