COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
2222
Lượt xem
67
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 2 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
283
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
899
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
4035
Lượt xem
52
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
2038
Lượt xem
62
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
3130
Lượt xem
44
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
279
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
2403
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
307
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 2 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
672
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 175

Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
788
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 155

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Đào Tạo
1103
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đánh Giá Đào Tạo
  • Cấp học
  • Tất cả các cấp học
  • Cao học

Lọc kết quả tìm kiếm

close