COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1014
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
2585
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 151

Có khóa học tiếng Anh
Xem 17 khóa học Tiếng Anh
993
Lượt xem
12
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Tiếng Anh
725
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
1548
Lượt xem
45
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Tiếng Anh
634
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
2536
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 140

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
571
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
1494
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 11 khóa học Tiếng Anh
1947
Lượt xem
31
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Tiếng Anh
16332
Lượt xem
303
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
1703
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close