COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Royal Holloway, University of London

Anh Quốc Anh Quốc

559 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Royal Holloway, Đại học Luân Đôn là một trường đại học công được thành lập năm 1879. Hiện trường có khoảng 9.000 sinh viên theo học trong 19 khoa chuyên ngành khác nhau. Royal Holloway có một cơ sở nằm tại Egham, Surrey ở nước Anh. Trường tổ chức các khóa học trình độ đại học, sau đại học và cho sinh viên quốc tế. Trường có các khoa sau: Nghệ thuật và Khoa học xã hội, Khoa học và Quản lý và Kinh tế.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Holloway, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

126 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.62% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

45.6%

GIẢNG DẠY

32.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

91.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.7%

NGHIÊN CỨU

31.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

65.1%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

308

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£4,160

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£19,870

BẬC CAO HỌC

£18,180

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!