Royal Holloway, University of London

Anh Quốc

419 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 197

Tổng quan

Tổng quan

Royal Holloway, Đại học Luân Đôn là một trường đại học công được thành lập năm 1879. Hiện trường có khoảng 9.000 sinh viên theo học trong 19 khoa chuyên ngành khác nhau. Royal Holloway có một cơ sở nằm tại Egham, Surrey ở nước Anh. Trường tổ chức các khóa học trình độ đại học, sau đại học và cho sinh viên quốc tế. Trường có các khoa sau: Nghệ thuật và Khoa học xã hội, Khoa học và Quản lý và Kinh tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Holloway, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

126 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.62% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

197

TỔNG ĐIỂM

51.9%

GIẢNG DẠY

33.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

93%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35%

NGHIÊN CỨU

27.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

85%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

259

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£16,920

BẬC CAO HỌC

£15,950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!