COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1063
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1233
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Tiếng Anh
2461
Lượt xem
68
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
17466
Lượt xem
199
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
1432
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Tiếng Anh
781
Lượt xem
29
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1124
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học dự bị
Xem 10 khóa học Tiếng Anh
528
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Tiếng Anh
734
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
2828
Lượt xem
24
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
963
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
937
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học