De Anza College

Mỹ Mỹ

242 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng De Anza (De Anza College) là trường cộng đồng công lập tại Cupertino, California. Học viện có 70 phòng ban và chương trình đào tạo. Cao đẳng De Anza cấp chứng chỉ hoặc bằng liên kết trong hơn 100 chuyên ngành như kế toán, thi hành công lý, trợ lý hành chính/trợ lý văn thư, nghệ thuật, công nghệ tự động, quản trị kinh doanh, phát triển trẻ em, hệ thống thông tin máy tính, nghiên cứu môi trường, sản xuất phim, quản lý, nghệ thuật tự do, báo chí. Trường có hơn 25,000 sinh viên theo học hàng năm.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại De Anza College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

49 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

7.99% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$14,686

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$7,490

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!