Acadia University

Canada Canada

186 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Acadia University, được thành lập vào năm 1838, là một cơ sở giáo dục có trụ sở tại Wolfville, Nova Scotia, Canada. Trường cung cấp hơn 200 khóa học thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học thuần túy, khoa học ứng dụng, nghiên cứu chuyên nghiệp và thần học. Acadia được quốc tế công nhận là một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đạt nhiều thành tích khoa học liên quan đến các hoạt động nghiên cứu.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Acadia University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$13,150

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,745

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$18,974

BẬC CAO HỌC

CAD$15,820

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học