University of Tasmania (UTAS)

Úc

7678 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Tasmania được thành lập chính thức vào 1/1/1890 và nằm tại Vịnh Sandy, Tasmania. Bên cạnh cơ sở chính ở Vịnh Sandy, trường cũng hoạt động trong Cơ sở Newnhan và Cơ sở Bờ bển Cradle. Các khóa học phổ biến được tổ chức tại trường là nghiên cứu môi trường, bao gồm quản lý cuộc sống hoang dã, khoa học hàng hải và nghiên cứu bản địa trong văn học Tasmania. Các khóa học không truyền thống khác bao gồm phát triển nông nghiệp, nghiên cứu cộng đồng và dân số và nghiên cứu đại dương. Trường cũng có một phòng biểu diễn âm nhạc, Trường Nghệ thuật và Trường Nghiên cứu lâm sàng.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Tasmania (UTAS)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

110 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

2.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

42.4%

GIẢNG DẠY

24.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

82.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

51.5%

NGHIÊN CỨU

30.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

65.4%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

313

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$19,830

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$28,910

BẬC CAO HỌC

A$31,820

CRICOS

Mã trường 00586B

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!