COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
7668
Lượt xem
100
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Xem 1 khóa học Tiếng Anh
2397
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Tiếng Anh
1404
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
1683
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Tiếng Anh
1645
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
1485
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Tiếng Anh
1857
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
16744
Lượt xem
190
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1093
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
380
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
778
Lượt xem
12
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
984
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học